Digital06

Print

16. หากขยายในส่วนของดวงตา จะเห็นว่าพื้นที่ขาวจะหายไป ทำการเพิ่มเลเยอร์มาสก์ / Layer Mask ในเลเยอร์ Soft Focusv โดยการกด Comand แล้วคลิ๊กที่ New Layer ที่อยู่ส่วนล่าง
การแก้ไขรูปดิจิตอล
17. เลือกภู่กันลม / Air Brush ตั้งค่าความทึบของ Opacity ที่ 50% โดยให้สี Foreground เป็นสีดำ เลือกพ่นสีในส่วนที่ต้องการให้เป็นส่วนสว่าง สีที่พ่นนี้ไม่เกี่ยวกับรูปโดยตรง เพราะทำในส่วนของมาสก์
การแก้ไขรูปดิจิตอล
18. เลือกแก้ไขในบางส่วนตามต้องการ หากไม่พอใจจากนั้นจึงทำการรวมภาพ Flatten Image
การแก้ไขรูปดิจิตอล