Digital04

Print
10. สร้างเลเยอร์ใหม่ กำหนดให้เป็นพื้นขาว จากนั้นลากไปให้เป็น เลเยอร์ล่างสุด คลิ๊กรูปดวงตาที่อยู่ นอกเหนือจาก Layer 1 ออก
การแก้ไขรูปดิจิตอล
11. คลิ๊กการมองมองเห็นให้เห็นเฉพาะเลเยอร์ Sharp Details กับเลเยอร์ขาวที่อยู่ล่างสุดเท่านั้น จากนั้นเลือกไปที่ เลเยอร์ที่ต้องการ ในที่นี้หมายถึงเลเยอร์ Sharp Details
การแก้ไขรูปดิจิตอล
12. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่เลเยอร์ Sharp Details เลือก Option การกลืนกันของภาพ /Blend เลื่อนลูกศรสามเหลี่ยม ในแถบเลื่อนไปทางซ้ายมือ กำหนดการเห็นภาพ ให้เหลือเฉพาะในส่วนมืด จะเห็นว่าสีในส่วนหน้า และหมวกจะหายไป
การแก้ไขรูปดิจิตอล