Digital03

Print
7. ขั้นตอนนี้ เป็นการทำให้ภาพ มีความนุ่มขึ้น โดยการ Duplicate เลเยอร์ชื่อ Color Blur เปลี่ยนชื่อเป็น Soft Focus
การแก้ไขรูปดิจิตอล
 
8. ในส่วนเลเยอร์ Color Blur เปลี่ยนโหมดการเห็นภาพเป็น Normal ตั้งค่าความงามบาง (Opacity) เป็น 30% การทำเช่นนี้ ภาพที่ได้ จะเห็นมีความนุ่มในส่วนหน้า, ผม และบริเวณหมวก

Opacity Tip
เมื่อต้องการตั้งค่าความหนา หรือบางของภาพ หากกด 1 จะได้การตั้งค่าที่ 10 %, กด 2 จะได้การตั้งค่าที่ 20 % กด 0 จะได้การตั้งค่าที่ 100 %
การแก้ไขรูปดิจิตอล
9. จะสังเกตุว่าในดวงตา จะไม่มีความคมชัด ฉะนั้นต้องเพิ่มรายละเอียด ในส่วนของดวงตา Duplicate เลเยอร์ต้นฉบับ จับลากให้อยู่ ส่วนบนสุดของภาพ (ในที่นี้หมายถึง อยู่เหนือเลเยอร์ Soft Focus) ตั้งชื่อเป็น Sharp Details
การแก้ไขรูปดิจิตอล