Digital05

Print
13. หากสังเกตุคูจะเห็นว่าภาพที่ได้มีความแข็งมากไปกด Option + Click ตรงลูกศรจะแยกเป็นสองส่วน เลื่อนลูกศรจนกว่า จะได้ความนุ่มนวลของภาพ ตามที่ต้องการ
การแก้ไขรูปดิจิตอล
14. เมื่อได้รายละเอียดในส่วนดวงตา จะเห็นว่ายังเห็นสีในส่วนของเสื้อเด็ก ต่อไปนี้จะลบสีในส่วนของเสื้อ เลือกเลื่อนลูกศรในสีส่วน Red เมื่อได้ที่ต้องการกด Ok
การแก้ไขรูปดิจิตอล
15. จากนั้นเลือกการเห็นในทุก ๆ เลเยอร์
การแก้ไขรูปดิจิตอล