Digital02

Print
4. เลือกฟิลเตอร์ > Blur > Gaussian Blur เลือกระดับที่ต้องการจากนั้นคลิ๊ก Ok
การแก้ไขรูปดิจิตอล
 
5. ในเลเยอร์ Color Blur กำหนดให้เป็นส่วนที่อยู่บน จากนั้นคลิ๊กเลือกให้เลเยอร์นี้ อยู่ในโหมดของ Color ใน Pop-up Menu

Color mode การเลือกให้อยู่ในโหมดของ Color จะเป็นการเกลี่ยสี โดยไม่ใช้การแทนที่ แต่เป็นการผสานกัน ระหว่างพื้นที่ในส่วนสว่าง และในส่วนมืด เพื่อเพิ่มความนุ่มมากยิ่งขึ้น ในส่วนของสี
การแก้ไขรูปดิจิตอล
6. ขยายภาพเพื่อดูในส่วนของสีฟ้า จะเห็นว่าภาพมีความนุ่มนวลมากขึ้น
การแก้ไขรูปดิจิตอล