S.S Film Process

เราทำงานเพื่อความมุ่งมั่น เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจ

 
 
 
 
 
 
You are here:: Home
 
 

Welcome to ss-film!

E-mail Print PDF

?สืบเนื่องด้วยปัจจุบันมีการผลักดันให้ในแต่ละสายงานของธุรกิจ มุ่งมั่นและผลักดันให้ภายในองค์กรของตนสร้างมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลอดจนประสิทธิผลของงานให้สูง ทางห้างฯ จึงใคร่ขอแสดงเจตนา และแนวทางในการพัฒนา เพื่อเพิ่มมาตรฐานที่มีอยู่ ให้เพิ่มมากตามรายละเอียดในหัวข้อส่วนล่างดังนี้

 • ปรับปรุงงานด้านบริการ (Service)
 • ปรับปรุงด้านเทคโนโลยี (Technology)
 • ความรู้-ความเข้าใจ (Know-how)

1.) ปรับปรุงงานด้านบริการ (Service)

 • TQM (Total Quality control Management) เพราะมั่นใจว่างานในส่วนขบวนการ ผลิตที่ได้คุณภาพ ควรใช้เป็นบรรทัดฐานที่สำคัญ ของบรรดาห้าง-ร้านที่ประกอบการในสายแยกสีสิ่งพิมพ์ ซึ่งแน่นอนว่า หากกระบวนการผลิต ที่มีคุณภาพเสมือนดั่งมืออาชีพ ย่อมส่งผลได้โดยตรง ในการที่จะพัฒนา เข้าสู่เทคโนโลยี CtPs (Computer to Plates) ที่มีมาตรฐาน สร้างความไว้ใจให้ลูกค้า ทางห้างฯ เอส เอส ฟิล์มโปรเซสจึงใคร่ย้ำ และแสดงเจตนารมณ์ว่า จะยิ่งเข้มงวดในการควบคุม คุณภาพของกระบวนการผลิตงานในทุกๆ ขั้นตอน และพร้อมในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกส่วน เสมือนดำรงคำมั่นในสัญญาว่า "Content and Contract Proofs" ซึ่งหมายถึง ความเชื่อถือ, ความแน่นอน, ความวางใจและสบายใจของลูกค้าเป็นสำคัญว่า ภายใต้?โยบาย เราทำงานด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจ"
 • Learning Organization สร้างและเพิ่มบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เราเล็งเห็นถึงความ สำคัญของบุคลากรที่ประกอบด้วยความรู้ และความสามารถ ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับแนวโน้ม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ปัจจุบันทางห้างฯ มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพถึงกว่า 100 คน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แต่ไม่เท่านั้น เรายังคงเน้นการรับ และฝึกอบรมพนักงานใหม่ๆ ตลอดจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะรอง รับการขยายสถานที่ที่ทำการในอนาคต และจะยังคงยึดถือ เป็นแนวทางสืบต่อไป
 • Customer Security ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้า ส่งผลให้กระบวนการผลิต ต้องให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลของลูกค้า ทางห้างฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญนี้ จะมุ่งรักษาข้อมูลทั้งหมด ของลูกค้าเป็นความลับ เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

2.) ปรับปรุงด้านเทคโนโลยี (Technology)

 • ขยายแบนด์วิชการรับและส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท เป็นแบบ Asymmetric Digital Subscriber Line เป็นสายดิจิตอลความเร็วสูง เพื่อการรองรับการส่งและรับข้อมูลที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ของลูกค้า
 • Plublic Center Download เป็นแหล่งที่สามารถดาว์นโหลด Source ต่างๆ ที่ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ได้ เช่น Icc Color Profile ของกระดาษอาร์ตมัน, Icc Color Profile ของกระดาษปอนด์? Color Chart เพื่อทดสอบการรับรู้ สถานะของเครื่องพิมพ์สีทุกประเภท, การสังเกตุแบน Colorstrip ในแผ่นปรู๊ฟ สำหรับเครื่องแม็คอินท็อชและเครื่องพีซี, PPD (PostScript Printer Description file) สำหรับเครื่องแม็คอินท็อชและเครื่องพีซี, Download Fonts ต่างๆ ฯลฯ
 • Membership Download* ดูไฟล์งาน PDF, TIFF, JPEG ฯลฯ ก่อน กระบวนการผลิตที่มีต้นทุนเริ่มขึ้น ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ต้องการแก้ไข (Remote Proof) โดยขอสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อต้องการดูไฟล์ PDF ก่อนทำแม่พิมพ์เพลท เพื่อการ SoftProof หรือนำไฟล์ที่ได้ปรินท์สีผ่านเครื่องอิงค์เจ็ทสีที่มีใช้ทั่วๆ ไป แต่ต้องผ่านกระบวนการจัดการสี CMS (Color Manager System) จากทางห้างฯ แล้ว
 • Upload Center* ลูกค้าสามารถส่งไฟล์ที่มีความจุเกินกว่า 2 Mb. ได้?(E-Mail ทั่วไปไม่สามารถรับ-ส่งไฟล์ที่มีความจุเกินกว่า 2 Mb.) ผ่านทางอินเตอร์เน็ท โดยมีพื้นที่มากถึง 200 Mb. ในการส่งไฟล์ หมายเหตุ เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิก และต้องมี User Name และ Password เพื่อใช้ในการ Log On ซึ่งเข้าดูได้เฉพาะในแต่ละส่วนของลูกค้าเท่านั้น (มีการระบบป้องกันความปลอดภัยเฉพาะบุคคล)
 • 1 Bit Digital Proof รองรับการขยายตัวและเติบโตของระบบ CtPs (Computer to Plates) (การทดลองพิมพ์ก่อนการยิงเพลท CtP เพื่อการดูสีที่ถูกต้อง และดูเม็ดของกรีน Half Tone ที่เป็นจริง)
 • CIP3, CIP4 รองรับเทคโนโลยีในกระบวนการต่อเนื่องของงานพิมพ์ ทั้งในส่วนของเครื่องพิมพ์ คือ ระบบการปรับจ่ายหมึกอัตโนมัติ (Ink Control), เครื่องตัดกระดาษ คำนวณมาตรวัดขนาดของชิ้นงาน ฯลฯ

3.) ความรู้-ความเข้าใจ (Know-how)
EDP (Electronic Data Processing) ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ท สร้างเสริมความรู้-ความเข้าใจในรูปแบบอิเลคโทรนิค โดยสร้างความเข้าใจในส่วนลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทาง เว็ปไซด์ของทางห้างฯ ด้วยสถานะภาพของการทำงานในปัจจุบันเบ็ดเสร็จมากกว่าในอดีต เวลาในการสร้างงานลดน้อยลงกว่าแต่ก่อน เวลาที่สั้นลงย่อมต้องการความแน่นอนของผลงานมากขึ้น ความรู้และความเข้าใจในการทำงานจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอันมาก ที่นี่มีคำตอิดขึ้นตลอดเวลา เช่น

 • ควรจัดส่งไฟล์งานอย่างไรบ้างเพื่อการแยกสีที่จะเกิดปัญหาน้อยที่สุด?
 • ทำไมคุณภาพงานพิมพ์จากรูปภาพ RGB ที่ได้จึงได้สีสรรที่ไม่สดใด? ฉะนั้นวิธีการแปลงไฟล์ รูปภาพ RGB เป็น CMYK เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุดควรแปลงอย่างไร? - Font ที่ใช้กับเครื่องพีซีแตกต่างกับ Font ที่ใช้กับเครื่องแม็คอินทอชอย่างไร?
 • ทำไมจึงต้องมีกระบวนการจัดการสี CMS (Color Manager System)
 • วิธีการตั้งค่าสีหน้าจอคอมพิวเตอร์?พื่อการตรวจสอบสี (Soft Proof) ให้?ห็นเสมือน งานพิมพ์จริง ในโปรแกรมต่างๆ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat มีขั้นตอนอย่างไร?
 • การไล่โทนในโปรแกรม Adobe Illustrator และ Macromedia Freehand ให้ได้คุณภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุด และมีสูตรการคิดคำนวณอย่างไร?
 • The prepress dictionary คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับงานในสิ่งพิมพ์มีอะไรบ้าง และหมายความว่าอะไร?

?

 
 
 
 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week1
mod_vvisit_counterThis month1
mod_vvisit_counterAll869895